regulaminy

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1 POLITYKA ZWROTU TOWARÓW


 Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 30 dni od daty dostawy, o ile towar nie był używany. Towary zniszczone lub używane nie podlegają zwrotowi. Dokonując zwrotu należy upewnić się, że dane kontaktowe klienta zostały podane i jeśli to możliwe, podać numer przesyłki i krótki opis przyczyny zwrotu.

Ninki zaleca zachowanie paragonu i numeru przesyłki zwrotnej otrzymanych od firmy kurierskiej, gdyż w razie konieczności pozwoli to usprawnić śledzenie przesyłki. W uzasadnionych przypadkach Ninki dokona zwrotu należnej kwoty zakupu. Jeśli należność za zakupiony towar została uregulowana przelewem, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności. Najprostszym sposobem jest przesłanie wymaganych danych na nasz adres e-mail.


1.2 TOWARY BEZZWROTNE


Kilka rodzajów towarów nie podlega zwrotowi. Są to towary których projekt, w porozumieniu z klientem został zmieniony w takim stopniu, który uniemożliwi dalszą jego sprzedaż.  


1.3 WYSYŁKA


Zwroty towarów są przyjmowane na podstawie paragonu lub dowodu zakupu. Prosimy wysyłać towaru do producenta – pocztą/kurierem do: Ninki Paulina Ziółkowska , Warszawa, 03-982, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 F m 1, Poland.

Towar zwracany, musi być odpowiednio zabezpieczony, by zminimalizować ryzyko uszkodzenia podczas transportu. 

Koszt wysyłki zwracanych towarów ponosi klient. W przypadku wymiany towaru czas oczekiwania na nowy towar może być różny, w zależności od miejsca zamieszkania klienta.

W przypadku zwrotu towaru o wartości przekraczającej 50PLN zalecamy skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczenie do nas zwracanego towaru.

 

2. POLITYKA ZWROTU KOSZTÓW


Czas na wymianę lub zwrot towaru wynosi 30 dni. Jeżeli produkt jest już niedostępny w ofercie sklepu i wymiana/zwrot jest niemożliwy, sklep zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy za towar. Jeśli od zakupu towaru upłynęło 30 dni, nie może on zostać wymieniony lub zwrócony. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest odesłanie go w takim stanie, w jakim został otrzymany, bez śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.


2.1 ZWROT PIENIĘDZY


Po odebraniu i sprawdzeniu zwracanego towaru, wysyłamy do klienta wiadomość e-mail z informacją o otrzymaniu zwrotu. Klient zostanie również poinformowany o zaakceptowaniu lub odmowie przyjęcia zwracanego towaru.

W przypadku zaakceptowania zwrotu towaru zostanie wdrożona procedura zwrotu kosztów, a należność w ciągu 14 dni zostanie przekazana na kartę kredytową lub w sposób analogiczny do metody płatności zastosowanej przy zakupie.


2.2 BRAK LUB OPÓŹNIENIE W ZWROCIE PIENIĘDZY


Jeżeli zostanie stwierdzony brak lub opóźnienie w zwrocie pieniędzy, w pierwszej kolejności prosimy ponownie sprawdzić stan rachunku bankowego.  Należy skontaktować się z bankiem i sprawdzić czas trwania procedury księgowania zwrotu na rachunku. Jeśli zwrot pieniędzy nadal nie został otrzymany, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@ninki.pl


2.3 TOWARY WYPRZEDAŻOWE


Zwrotowi podlegają tylko towary kupione w cenie regularnej. Towar kupiony w cenie wyprzedażowej nie podlega zwrotowi.

 

3. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI


3.1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Gdy klient składa zamówienie w naszym sklepie, w ramach procesu sprzedaży-kupna gromadzimy jego informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail, numer telefonu. 

Gdy klient przegląda ofertę naszego sklepu, automatycznie otrzymujemy także adres IP komputera klienta, co dostarcza nam informacji o przeglądarce i systemie operacyjnym klienta.


3.2 MARKETING INTERNETOWY


Po otrzymaniu zgody klienta możemy przesyłać na jego adres wiadomości e-mail dotyczące sklepu, nowych produktów i inne aktualne informacje.


3.3 WYRAŻENIE ZGODY


Gdy klient podaje nam swoje dane osobowe w celu finalizacji transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zamówienia dostawy lub zwrotu towaru, oznacza to, że wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie przez nas jego danych osobowych do tego jedynego konkretnego celu.

Jeśli poprosimy klienta o podanie danych osobowych do innych celów, np. marketingowych, będziemy wówczas bezpośrednio prosić o wyrażenie zgody lub umożliwimy odmowę udzielenia takiej zgody.


3.4 ODWOŁANIE ZGODY


Odwołanie wyrażonej wcześniej zgody na kontakt z klientem w celu gromadzenia, przetwarzania lub ujawniania jego danych osobowych jest możliwe w każdej chwili kontaktując się z nami pod adresem sklep@ninki.pl lub wysyłając informację tradycyjną pocztą na adres: Ninki, Warszawa, 03-982, Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 F m 1, Poland.


3.5 UJAWNIENIE INFORMACJI


Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia danych osobowych klienta, jeśli zaistnieją przyczyny wymagane prawem lub w przypadku naruszenia naszych Warunków świadczenia usług.


3.6 ONE.COM


Strona internetowa naszego sklepu jest umieszczona na serwerze One.com, który zapewnia elektroniczną platformę handlową do celów prowadzenia przez nas sprzedaży towarów i świadczenia usług. Dane osobowe klientów są przechowywane w magazynie danych, bazach danych i aplikacji ogólnej One.com. Dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze chronionym zaporą sieciową (firewall).


3.7 PŁATNOŚĆ


Jeśli klient wybierze zapłatę za zakupiony towar w systemie bramek płatniczych, wówczas zewnętrzny dostawca usług płatniczych może do tego celu wykorzystać informacje z karty kredytowej klienta. Zob. 3.8.


3.8 USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH


Zasadniczo usługodawcy zewnętrzni, z których korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług, które nam świadczą.

Dostawcy zewnętrzni gromadzą, przetwarzają i ujawniają dane osobowe klienta jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zrealizowania ich usługi. Niektórzy dostawcy zewnętrzni, jak np. bramki płatnicze i inne procesory transakcji płatniczych, mają jednak własne polityki ochrony prywatności odnoszące się do informacji, które mamy obowiązek podać, aby usługa dostawcy dotycząca zakupu mogła zostać zrealizowana. W takich przypadkach zalecamy zapoznanie się z treścią polityki prywatności i zasadami przetwarzania danych osobowych danego dostawcy.

W szczególności należy pamiętać, że niektórzy operatorzy mogą mieć siedzibę lub prowadzić działalność w miejscu podlegającym innemu prawu niż klient czy sklep. Klient, który decyduje się zrealizować transakcję korzystając z usług dostawcy zewnętrznego, powinien liczyć się z tym, że przekazane przez niego informacje będą podlegać prawu właściwemu dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności dostawcy. Po opuszczeniu strony internetowej naszego sklepu lub przekierowaniu do strony internetowej dostawcy zewnętrznego lub aplikacji, niniejsza Polityka ochrony prywatności i niniejsze Warunki świadczenia usług nie obowiązują.


3.9 ODNOŚNIKI


Po kliknięciu odnośnika umieszczonego na stronie internetowej naszego sklepu może nastąpić przekierowanie na inną stronę. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności innych serwisów i zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.


3.10 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


W celu ochrony danych osobowych podejmujemy stosowne środki ostrożności i przestrzegamy najlepszych praktyk w branży, aby chronić dane osobowe przed przypadkową utratą, bezprawnym przetwarzaniem, udostępnianiem, ujawnianiem, manipulacją i zniszczeniem. Informacje dotyczące karty kredytowej klienta są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i algorytmu AES-256.


3.11 WIEK WYMAGANY DO WYRAŻENIA ZGODY


Korzystając ze strony sklepu klient oświadcza, że jest osobą co najmniej pełnoletnią w świetle prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania lub że jest osobą pełnoletnią w świetle prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania i wyraża zgodę na korzystanie ze strony sklepu przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.


4 ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści warunków świadczenia usług w dowolnym czasie i dlatego prosimy o regularne przeglądanie treści tych warunków.

Wszelkie zmiany stają się wiążące niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej.

Informacje o wprowadzeniu istotnych zmian obowiązujących zasad ogłaszamy tutaj, aby klient był świadomy, jakie dane gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach mogą ewentualnie zostać wykorzystane i/lub ujawnione.